சஞ்சாரியின் ‘சௌந்தர்யம்’ கண்டி கலைஞர்கள் சந்திப்பு (புகைப்படத்தொகுப்பு)

418